Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2016- 30. juni 2017

Barn under 16 år og de med frikort betaler ikke egenandeler for legetime eller prøvetaking.

Egenandeler hos lege som inngår i frikortordningen:

 • Konsultasjon hos allmennlege 152 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 201 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege 152 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 54 kr
 • (DVS tjenester utført av legesekretærer)

 • Tillegg for taking og innsending av alle typer prøver 54 kr
 • Tjenester og øvrige priser som ikke er inkludert i frikortordningen (dvs du må betale for dette selv om du har frikort):

  • Utskrift av journal 95 kr
  • Girogebyr kr 55 (innkreves av regnskapsbyrået Melin Medical, og kan ikke ettergis av oss)

  Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

  • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 65 kr
  • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 95 kr
  •  Mindre kirurgiske inngrep m.m 127 kr
  • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 171 kr
  • Kateterisering er kr 160 + medikamenter og pris for selve kateteret, tilsammen kr 400,-

  Attester: pr 010716 (tillegg for konsultasjon når disse har funnet sted)
  Hvis du kommer til legen ens ærend for å få en eller flere attester, er det dette du vil måtte betale. Hvis du også skal ha utført øvrige legetjenester, vil konsultasjonsprisene over komme i tillegg

  Førerkortattest kr 500,-
  Tilleggsattest diabetes kr 100,-

  Tillegg for særskilt legeerklæring til fylkeslegen ved tilbakelevering av førerkort: kr 400,-

  Søknader for kommunale/fylkeskommunale tjenester (sykehjemsplass, parkeringstillatelse mv) og korte legeerklæringer: 300,-
  (søknad levert i skranken, ofte lavere pris ved samtidig konsultasjon)

  Andre legeerklæringer prises etter forventet medgått tid.

  HUSK Å ALLTID FÅ KVITTERING PÅ DET DU HAR BETALT

 •