Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene.

Barn under 16 år og de med frikort betaler ikke egenandeler for legetime eller prøvetaking.

Priser følger overenkomst og er oppslått ved legesenteret. Prisene for legebesøk reguleres 01.juli hvert år.

Tjenester og øvrige priser som ikke er inkludert i frikortordningen (dvs du må betale for dette selv om du har frikort):

  • Utskrift av journal 95 kr
  • Girogebyr kr 55 (innkreves av regnskapsbyrå og kan ikke ettergis av oss)

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

  • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m
  • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m
  •  Mindre kirurgiske inngrep m.m
  • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m
  • Kateterisering er kr 200 + medikamenter og pris for selve kateteret, tilsammen kr 500,-

Attester: pr 010716 (tillegg for konsultasjon når disse har funnet sted)
Hvis du kommer til legen ens ærend for å få en eller flere attester, er det dette du vil måtte betale. Hvis du også skal ha utført øvrige legetjenester, vil konsultasjonsprisene over komme i tillegg

Førerkortattest kr 650,-

Tillegg for særskilt legeerklæring til fylkeslegen ved tilbakelevering av førerkort: kr 500,-

Søknader for kommunale/fylkeskommunale tjenester (sykehjemsplass, parkeringstillatelse mv) og korte legeerklæringer: 300,-
(søknad levert i skranken, ofte lavere pris ved samtidig konsultasjon)

Andre legeerklæringer prises etter forventet medgått tid.

HUSK Å ALLTID FÅ KVITTERING PÅ DET DU HAR BETALT

  •