Turnuskandidater

Legekontoret deltar i videreutdannelse av leger.

Formålet med turnuskandidater i allmennpraksis er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et høyt faglig nivå. En god utdannelse av leger skjer gjennom selvstendig arbeid under veiledning og gjennom praktisk og teoretisk undervisning, refleksjon, og dialog mellom turnuskandidaten og de veiledende legene på legekontoret. Møtet med dere som er pasienter ved senteret er helt sentralt i turnuslegers opplæring.

En turnuskandidat er en ferdig utdannet lege som har hatt minimum 12 måneder praksis på sykehus før de kommer ut i allmennpraksis. Vi har hatt turnusleger på kontoret i en årrekke og såvel pasienter som ansatte har syntes dette har vært en berikelse for legesenteret. Vi mener at dette bidrar til å høyne kvaliteten på jobben alle legene utfører på senteret.

 

Vi takker Turnuslege Maisoon Alhamidi for vel utført tjeneste hos oss i perioden 01.09-28.02.

Turnuslege fra 1. mars 2022 er Gry Syverstad Skaaraas, som kommer fra sykehustjeneste ved Kalnes.

  •