Leger

                                                                           maksimum antall pasienter på listen:

Anniken Antonsen Kitsos er i spesialisering i allmennmedisin.      700

Lina Linnestad er spesialist i allmennmedisin                       850

Geir Nystøl er spesialist i allmennmedisin                        600

Christian Ulsten Sælen er spesialist i allmennmedisin         1250

Kjersti Skrede er i spesialisering i allmennmedisin 650

Helga Bøe Kleiven er i spesialisering i allmennmedisin 600

I tillegg har vi LIS-1 (turnuslege)

  •