Leger

                                                                           maksimum antall pasienter på listen:

Øyvind Ohren er spesialist i allmenn- og indremedisin.                      1100

Lina Linnestad er spesialist i allmennmedisin                                           850

Geir Nystøl er spesialist i allmennmedisin                                                 1100

Christian Ulsten Sælen i utdanning til spes.  allmennmedisin        1300

I tillegg har vi turnuslege: Fra 01.09.13 – 28.02.14 er dette:

Anniken Birkenborg Nyhus, som kom fra sykehustjeneste ved Ullevål UUS

  •