Ansatte

Saglia Legesenter er bemannet med:

Legesekretærene:

Merete-Gro Dahlslie

Gun-Marit Gilberg

Anne-Mari Larsen

Gry Cicilie Jacobsen McBride

Kine Therese Nordby

Lene Dahl

Jeanette Tholin

 

og legene:

Lina Linnestad (spes allmennmedisin)

Geir  Nystøl (spes allmennmedisin)

Øyvind Ohren (spes allmennmedisin og indremedisin)

Christian Ulsten Sælen (i spesialistutdanning)

og turnuslege som er i avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. Turnuskandidatene veiledes av en annen erfaren lege. Turnuslege roteres hvert halvår.

  •