Ansatte

Saglia Legesenter er bemannet med:

Legesekretærene:

Gun-Marit Gilberg

Anne-Mari Larsen

Gry Cicilie Jacobsen McBride

Kine Therese Nordby

Lene Dahl

Jeanette Tholin

Amanda Tholin

Tsion Natnael

 

og legene:

Lina Linnestad (spes allmennmedisin)

Geir  Nystøl (spes allmennmedisin)

Tidligere fastlege Øyvind Ohren (spes allmennmedisin og indremedisin)

Christian Ulsten Sælen (spes allmennmedisin)

Helga Bøe Kleiven

Kjersti Skrede

Anniken Edelsteen Antonsen

og LIS-1 (turnuslege) som er i avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. LIs-1 veiledes av en annen erfaren lege. LIS-1 roteres hvert halvår.

  •