Forside

Velkommen til Saglia Legesenter!

Vårt telefonnummer er 6498 0490. Senteret er åpent 09-11.30 og 12.40-15.00 mandag til fredag.

Lab åpner 0900 og du må nå bestille time for blodprøver, fjernelse av sting osv.

Telefonen har også åpent 08.30-09.00 for timebestilling. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom kontortid: Ring Mosseregionens legevakt: 116117.  Hvis liv eller helse er i fare, ring 113.

Sommer 2021:
Vi holder kun ferie stengt i uke 31.

Dette er prioriteringsrekkefølgen for Covid-19 vaksine. Dere vil bli kontaktet av kommunen eller fastlegen:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
•organtransplantasjon
•immunsvikt
•hematologisk kreftsykdom siste fem år
•annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
•nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
•kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
•Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
•Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
•Diabetes
•Kronisk lungesykdom
•Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
•Demens
•Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
•Hjerneslag
•Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

INFORMASJON OM CORONASMITTE FØLGER UNDER.
10.03.21:
Hvis du mistenker at du kan ha blitt smittet med Coronavirus må du ringe oss eller legevaktens Corona informasjonstelefon 4040 4919. Vennligst respektér at pasienter ikke skal møte direkte.
Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.

If you suspect that you may have a Corona virus infection please call us, do not come directly to Saglia Legesenter. Alternatively call the local corona telephone: 4040 4919.

Vi minner om Legevaktens telefonnummer: 116117.

Følg med på informasjon fra myndigheter på helsenorge.no eller fhi.no. Hvis du blir syk og får symptomer på luftveisinfeksjon, ring oss eller legevakt.

Det er ofte veldig stor pågang på telefonen, og det er dessverre tidvis lang ventetid.

 

Med knappen “selvbetjening” til venstre kan du:

  • Bestille time hos alle legene
  • Dersom legen ikke har ledig tid, sjekk hos turnuslegen- hun har ofte tid
  •  

    Klikk på “om oss” over for utdypende informasjon om legesenteret, rutiner, mv. og knappen “Aktuelt” til venstre for nyheter.

     Kort om oss:
    Saglia Legesenter er en fastlegesenter med 3 spesialister i allmenn medisin, 1 under utdanning, og turnuslege. Vi tilbyr alle typer allmennmedisinske tjenester. Vi koordinerer og igangsetter utredninger og henvisninger til 2. linjetjenesten (sykehus eller privatpraktiserende spesialist) etter behov.

  •